Skip to content
Gemeente Renkum is enthousiast over LIAS Enterprise

Customer since 2009

Gemeente Renkum is enthousiast over LIAS Enterprise

Rolf van Lit, met een indrukwekkende carrière van 23 jaar als Financieel Adviseur bij de gemeente Renkum, is zeer ervaren in het werken met LIAS Enterprise.

Continue reading

Gemeente Renkum

Rolf van Lit, met een indrukwekkende carrière van 23 jaar als Financieel Adviseur bij de gemeente Renkum, is zeer ervaren in het werken met LIAS Enterprise. Hij is al bijna 15 jaar klant en heeft zijn expertise toegepast op diverse LIAS modules zoals Document Management, Financieel Management, Prestatiemanagement, MIP Activa en LIAS PAUW. In dit artikel deelt hij zijn waardevolle inzichten en ervaringen met LIAS en de SLA.

Samenwerking

“Onze ervaring met Inergy is uiterst positief. Dankzij de frequente contactmomenten en korte communicatielijnen met onze consultant Rainer Bouts kunnen we optimaal gebruikmaken van alles wat LIAS te bieden heeft. Rainer is niet alleen makkelijk bereikbaar, maar begrijpt ook exact wat onze behoeften zijn. Zijn uitgebreide kennis van LIAS, inclusief alle functionaliteiten en toepassingen, bespaart mij en mijn collega’s aanzienlijk veel tijd. Hierdoor kunnen we ons richten op andere cruciale aspecten van ons werk.

Met de LIAS SLA (Service Level Agreement) zijn we beter in staat om vooruit te plannen en de kosten te beheersen. We plannen onze afspraken van tevoren, waardoor we altijd ruimte hebben om voortdurend aan verbetering en vooruitgang te werken. Ik ben trots op wat we tot nu toe bereikt hebben.”

Wat is de LIAS Service Level Agreement?

Met onze Service Level Agreement (SLA) zorgen we niet alleen voor tijdige levering van je P&C-publicaties, maar bieden we ook een compleet pakket aan diensten om jou en je team optimaal te ondersteunen. Dit omvat standaard trainingen om je team altijd actueel en efficiënt te houden in het gebruik van het LIAS systeem. De SLA dekt alle facetten, van support en reactietijden tot onderhoud en scholing.

Maar we gaan verder dan alleen het bieden van ondersteuning. We nemen de tijd om persoonlijk met je te overleggen over je deadlines en specifieke behoeften. Of je nu kiest voor onze SLA Plus of SLA Zorgvrij, we stemmen het af op jouw unieke situatie. En met de expertise van onze consultants kun je zowel nu als in de toekomst de juiste prioriteiten stellen.

Werken met de Service Level Agreement

“Sinds 2021 profiteren we van de LIAS SLA van Inergy. In het door Renkum gekozen pakket is de maandelijkse online ondersteuning door een LIAS-consultant inbegrepen. Deze consultant bereidt ruim van tevoren de Planning & Control (P&C) documenten voor. Dit zorgt voor een gestroomlijnde ontwikkeling en implementatie van de P&C-documenten binnen LIAS. Gezien de bestaande werkdruk bij veel gemeentelijke medewerkers, is deze maandelijkse ondersteuning op de gewenste momenten cruciaal. Het heeft ons ook in staat gesteld om de module MIP Activa efficiënt te configureren. En daarnaast continue verbeteringen door te voeren in onze P&C cyclus.”

Automatische ontsluiting van informatie over verbonden partijen in publicatie

“Renkum heeft een innovatieve stap gezet door het automatiseren van de informatie-uitwisseling over verbonden partijen in hun publicaties. Dit wordt gerealiseerd door een gestandaardiseerd format in Prestatiemanagement te gebruiken. Hierdoor worden gegevens consistent vastgelegd en hoeven alleen de financiële details en de actuele ontwikkelingen per publicatie te worden bijgewerkt. De informatie wordt automatisch geïntegreerd in de relevante paragraaf. Voor de gemeenteraad zijn er in de online publicatie visuele tegels gecreëerd met de logo’s van de verbonden partijen, wat zorgt voor een helder overzicht. Een bijkomend voordeel is dat we nu een gedetailleerd historisch inzicht hebben. Het format is bovendien eenvoudig te dupliceren en aan te passen aan nieuwe situaties. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vroegere, foutgevoelige en tijdrovende methode van knippen en plakken in Excel en Word.”

Wat zijn de verbonden partijen?

In de context van de Planning en Control-cyclus bij gemeenten verwijst de term “verbonden partijen” naar organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Dit betekent dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het beleid van de organisatie en dat er financiële middelen van de gemeente in de organisatie zijn geïnvesteerd. Verbonden partijen kunnen allerlei vormen aannemen, zoals gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, vennootschappen en coöperaties.

De relatie met verbonden partijen wordt in de Planning en Control-cyclus opgenomen om een compleet overzicht te geven van de financiële situatie en risico’s, waar de gemeente mee te maken heeft. Omdat de gemeente een bestuurlijke en financiële relatie heeft met deze partijen, kunnen besluiten of prestaties van deze organisaties directe gevolgen hebben voor de gemeentelijke financiën en beleidsdoelstellingen.

Documenten als de begroting, de jaarrekening, en de tussentijdse rapportages zullen daarom vaak een paragraaf bevatten die gewijd is aan de verbonden partijen. Hierin wordt informatie verstrekt over het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verbonden partijen, het bestuurlijk belang, het financieel belang, en de risico’s die verbonden zijn aan de deelname. Dit is belangrijk voor transparantie en verantwoording naar de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente.

Automatische ontsluiting van informatie voor reserves en voorzieningen

“De automatisering van informatie over reserves en voorzieningen is eveneens succesvol geïmplementeerd in Renkum. Deze financiële aspecten zijn cruciaal voor de gemeenteraad, omdat ze een indicatie geven van de financiële gezondheid van de gemeente. Voorheen werden deze gegevens handmatig bijgehouden in Excel-bestanden, wat niet alleen foutgevoelig was, maar ook de uitdaging gaf om het juiste bestand te lokaliseren. De reserves en voorzieningen zijn nu geïntegreerd in Prestatiemanagement. Een paar keer per jaar wordt er via een gestroomlijnde workflow gevraagd om deze financiële data bij te werken. Net als bij de informatie over verbonden partijen, wordt deze data nu automatisch en foutloos geïntegreerd.”

MIP Assets

 “Met de implementatie van de MIP Activa-module (MIP betekent meerjarig investeringsplan) heeft Renkum nu een helder overzicht van het huidige investeringsplan, actieve kredieten en aanwezige activa. Investeringen worden steeds crucialer: is er voldoende dekking voor de kapitaallasten? Hoe zal de (omslag)rente zich ontwikkelen? Beschikken we over voldoende personeel voor projectuitvoering? Voorheen was het een tijdrovende klus om wijzigingen in projecten door te rekenen.

Dankzij LIAS kunnen we nu gemakkelijk de data bijwerken. Het systeem berekent automatisch de aangepaste kapitaallasten en corrigeert de oude waarden. Dit bespaart ons niet alleen tijd maar stelt ons ook in staat om de gemeenteraad sneller te informeren over de financiële implicaties voor de komende 5 tot 10 jaar. In de najaarsnota zijn de effecten al verwerkt door MIP Activa. Hierdoor kunnen we nu bij elke investeringsbeslissing snel de gevolgen inzien, zoals het uitstellen van investeringen of de impact van inflatie en rentewijzigingen.”

“Onze ervaring met Inergy is uiterst positief. Dankzij de frequente contactmomenten en korte communicatielijnen met onze consultant.”

ROLF VAN LIT, FINANCIEEL ADVISUER VAN GEMEENTE RENKUM

Look and feel van de webpublicaties

“De online presentatie van de begroting en jaarrekening van de gemeente naar de burgers wordt steeds belangrijker. Je ziet een duidelijke trend dat er steeds minder papier gebruik wordt. Hierdoor wil je dat ook de online versie er mooi en verzorgd uit ziet. Online heeft een aantal voordelen ten opzichte van papier. Zo zijn er duidelijke overzicht pagina’s en zijn er blokjes welke uitklapbaar zijn. Zo kan de lezer snel bepalen wat hij of zij wil lezen. En we willen natuurlijk dat onze documenten voldoen aan alle eisen van toegankelijkheid. De uitstraling en gebruikersvriendelijkheid van de webpublicaties zijn nu flink verbeterd.”

Vrije schermen in publicaties

“Om de gebruiksvriendelijkheid en ‘look and feel’ van de publicaties te verbeteren, zijn er in LIAS flexibele schermen geïntroduceerd. Deze stellen ons in staat om tabellen vooraf te configureren, eventueel met ingebouwde berekeningen zoals het EMU-saldo en de solvabiliteitsratio. Gebruikers kunnen deze tabellen direct in het document aanpassen, conform het LIAS-beleid dat het handmatig inplakken van tabellen niet is toegestaan. Dit beleid verkleint de risico’s van knippen en plakken, wat in het verleden tot inconsistenties in inhoud en opmaak leidde. Bovendien voorkomt het dat tabellen als afbeeldingen worden ingevoegd, wat in strijd is met de WCAG-richtlijnen.”

Ambities voor de toekomst

“Op dit moment hebben we Risicomanagement nog niet geïntegreerd in ons systeem. We verzamelen momenteel informatie van alle afdelingen via Excel en Word, een proces dat in de toekomst efficiënter kan worden gemaakt met de hulp van LIAS. Deze functionaliteit kan ook worden ondergebracht in onze risicomanagement module maar eventueel ook in Prestatiemanagement. Hiervoor zal er een specifieke structuur moeten worden opgezet. Hoewel dit voornamelijk een intern proces is, zal het de workflow aanzienlijk vereenvoudigen.

Daarnaast zijn we bezig met het identificeren van de behoeften aan managementinformatie. Ons doel is om te bepalen welke informatie essentieel is en hoe we deze op een inzichtelijke manier kunnen presenteren. LIAS kan managementinformatie via Power BI ontsluiten. Mogelijk kan de gemeente Renkum daar ook gebruik van gaan maken.”

Gemeente Renkum

De gemeente Renkum (31.476 inwoners) ligt in de provincie Gelderland en maakt deel uit van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. De gemeente bestaat dit jaar 100 jaar, heeft een rijke geschiedenis en is vooral bekend om zijn prachtige natuur, waaronder delen van de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. Renkum telt meerdere kernen, waaronder Renkum zelf, Oosterbeek, Doorwerth, Heelsum, Wolfheze en Heveadorp.

Een van de bekendste gebeurtenissen in de geschiedenis van Renkum is de Slag om Arnhem tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vooral in Oosterbeek zijn er diverse monumenten en een museum (Airborne Museum) die aan deze periode herinneren.

De gemeente is ook populair bij wandelaars en natuurliefhebbers, dankzij de aanwezigheid van uitgestrekte bossen, heidevelden en de rivierlandschappen.

Seeing is believing. Request a free demo.

In a conversation and demonstration, everything becomes so much clearer.