We leven in een tijd waarin technologie ons veel repeterende taken uit handen kan nemen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse Planning en Controlcyclus bij gemeenten. Toch laten veel gemeenten hier nog kansen liggen. In deze case study leest u hoe de gemeente Dalfsen samen met LIAS Software de controle pakte over de P&C-cyclus en altijd een actueel overzicht heeft van de financiële huishouding.

Whitepaper downloaden

Vul onderstaande gegevens in en je ontvangt de whitepaper per mail.