We leven in een tijd waarin technologie ons veel repeterende taken uit handen kan nemen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse Planning & Control cyclus bij gemeenten. Toch laten veel gemeenten hier nog kansen liggen. In deze case study lees je hoe de gemeente Dalfsen samen met LIAS Software de controle pakte over de P&C-cyclus en altijd een actueel overzicht heeft van de financiële huishouding.