De Wet politiegegevens (Wpg)-audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan. Inergy heeft voor jou een Wet politiegegevens dashboard in Excel ontwikkeld, zodat je precies kunt zien in hoeverre jouw gemeente compliant is aan de Wpg. Doe er vooral jouw voordeel mee om inzicht te krijgen waar je staat en aan welke normen (eventueel) nog niet wordt voldaan. Zo kun je gericht actie ondernemen.

Het dashboard bevat:
• Lijst met verschillende normen die op de Wpg van toepassing zijn
• De toelichting op de normen geeft je duiding wat er concreet wordt verwacht.
In de kolom ‘bewijsstukken’ vind je terug welke bewijslast nodig is.
• Koppeling van de normen uit de vragenlijst met het dashboard. Op basis van ‘ja’ of ‘nee’ geef je aan of jouw organisatie voldoet aan de diverse normen. Het dashboard geeft vervolgens inzicht in hoeverre aan welke onderwerpen van de Wpg wordt voldaan en wat het percentange van compliancy is.

Verplichte interne en externe-audit

Weet jij dat jouw gemeente dit jaar een verplichte interne en externe-audit voor naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) moet uitvoeren? Veel gemeenten zijn zich hier nog niet bewust van. Er is een verplichte interne en externe-audit voor de naleving van de Wpg. De interne audit wordt ieder jaar uitgevoerd en de externe audit iedere vier jaar door een externe gecertificeerde IT-auditor (RE). Vanuit Inergy Auditservices ondersteunen we op diverse manieren bij de interne en externe audit op de politiegegevens. Vraag vrijblijvend meer informatie hierover aan.

Vul in het formulier jouw gegevens in en we sturen je het Wpg dashboard naar jouw mailbox.