Gebruik van COVID-monitor bij gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek realiseerde zich al in een vroeg stadium dat de gevolgen van COVID nog weleens een lang en vervelend staartje zou kunnen krijgen. Zij waren er dan ook vroeg van overtuigd dat het in beeld krijgen en houden van deze gevolgen essentieel zou zijn.

Sam Schilder, consultant bij JE consultancy, schreef een plan van aanpak in samenwerking met financieel beleid en financieel beheer om gezamenlijk op te trekken in het in beeld krijgen en het in beeld houden van deze financiële gevolgen. Met de administratie en de budgethouders werd afgesproken dat zij hun kosten op de juiste boekingscombinaties bleven boeken maar de omschrijving te voorzien van een kenmerk.

Met de financieel adviseurs werd afgesproken om binnen elk begrotingsjournaal de specifieke financiële begrotingsbedragen voortkomende uit COVID te kenmerken. Zo werd al snel grip gecreëerd  op de gevolgen. Ook meerjarig zijn deze gevolgen goed te volgen.

Senior adviseur Leonard Visscher: ‘nu zien we tot het laagste niveau waar kosten geboekt worden i.v.m. Corona. Dit  vindt ook plaats in onverwachte hoek. Hierdoor ontstaat bij ons het besef waar we eventueel bij de 2e tussenrapportage in dienen te grijpen. Door het lage aggregatieniveau kunnen we alle lagen in de organisatie voorzien van relevante (financiële) informatie met betrekking tot dit onderwerp.’

Ook met Inergy werken?

Michael Oudshoorn

Bel ons op 0348 45 76 66