Financieel management

Financieel Management Expert

Duur Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 17:00

Kosten € 495,– p.p. (exclusief BTW)

Waar Willy Brandtlaan 81 6716 RJ Ede

Over de training

Met deze training krijgt u een beeld welke impact de implementatie heeft van de extra financiële onderdelen. Hierdoor kunt u voor de daadwerkelijke implementatie betere keuzes maken. De kostenverdeling en het indexeren van budgetten is bij veel gemeente een handmatige Excel actie. Dit proces van het beheren in Excel is erg arbeidsintensief. LIAS Enterprise heeft hiervoor een automatische oplossing waardoor de controle op dit proces verbetert. Binnen de P&C-cyclus wordt de meerjaren investeringsplanning steeds belangrijker. Veelal gebeurt de registratie hiervan in Excelsheets waarna de gegevens in de P&C-documenten worden gezet. Dit is een inefficiënt proces en een foutgevoelige systematiek. Binnen LIAS Enterprise bent u staat uw MIP proces op een eenduidige manier te registeren en uw investeringen zijn eenvoudig op te vragen en uit te vragen in rapportages. In deze training leert u waar u op moet letten als u de balans in LIAS ontsluit. Er wordt ingegaan hoe de balansstructuur met realisatie van uw financiële systeem naar LIAS kan worden geïmporteerd. U leert wat er mogelijk is binnen de balansmodule.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld: • Onderdelen van de kostenverdeling • Uitvoeren van de kostenverdeling • Indexering inrichten • Indexering uitvoeren • Aanmaken investeringen

Resultaat

U weet waarop u moet letten als u besluit de balansmodule in LIAS te gebruiken. Hierdoor bent u staat om te beoordelen of de inrichting in uw financiële pakket voldoet zodat u voor inrichten al aanpassingen kan doen. Na de training beschikt u over de kennis om de impact te bepalen van de bovenstaande modules. U kunt de onderdelen uitleggen en de taken in de organisatie uitzetten ter voorbereiding van de daadwerkelijke implementatie.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze training

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers

Training Data

Dag(en) Datum Tijd