Financieel management

Financieel Management Expert

Duur Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 17:00

Kosten op aanvraag

Waar op aanvraag

Over de training

Met deze training krijg je een beeld welke impact de implementatie heeft van de extra financiële onderdelen. Hierdoor kan je voor de daadwerkelijke implementatie betere keuzes maken. De kostenverdeling en het indexeren van budgetten is bij veel gemeente een handmatige Excel actie. Dit proces van het beheren in Excel is erg arbeidsintensief. LIAS Enterprise heeft hiervoor een automatische oplossing waardoor de controle op dit proces verbetert. Binnen de P&C-cyclus wordt de meerjaren investeringsplanning steeds belangrijker. Veelal gebeurt de registratie hiervan in Excelsheets waarna de gegevens in de P&C-documenten worden gezet. Dit is een inefficiënt proces en een foutgevoelige systematiek. Binnen LIAS Enterprise ben je in staat jouw MIP proces op een eenduidige manier te registeren en jouw investeringen zijn eenvoudig op te vragen en uit te vragen in rapportages. In deze training leer je waar je op moet letten als je de balans in LIAS ontsluit. Er wordt ingegaan hoe de balansstructuur met realisatie van jouw financiële systeem naar LIAS kan worden geïmporteerd. Je leert wat er mogelijk is binnen de balansmodule.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Onderdelen van de kostenverdeling;
• Uitvoeren van de kostenverdeling;
• Indexering inrichten;
• Indexering uitvoeren;
• Aanmaken investeringen.

Resultaat

Je weet waarop je moet letten als je besluit de balansmodule in LIAS te gebruiken. Hierdoor ben je in staat om te beoordelen of de inrichting in jouw financiële pakket voldoet zodat je voor inrichten al aanpassingen kan doen. Na de training beschik je over de kennis om de impact te bepalen van de bovenstaande modules. Je kan de onderdelen uitleggen en de taken in de organisatie uitzetten ter voorbereiding van de daadwerkelijke implementatie.

Aanmelden

Je kan je via onderstaand formulier aanmelden voor deze training.

    Contactgegevens

    Adresgegevens    Factuurgegevens    Datum & Deelnemers