LIAS BTW

Ook als overheidsinstelling krijg je te maken met btw. Sterker nog, verschillende btw-regimes lopen door elkaar heen. Dat maakt het komen tot foutloze btw-aangiften en BCF-opgaven een flinke uitdaging. Gelukkig helpt de moderne techniek een handje om hier grip op te krijgen. Met LIAS BTW kan je de hele financiële administratie van jouw gemeente voor de btw doorlichten. Op die manier komen risico’s en eventuele fouten snel aan het licht.

Lees meer

Onze klanten:

Wij werken o.a. met:

LIAS BTW

LIAS BTW voorziet je van diverse rapportages en controles. Bij rapportages kan je denken aan een export van alle grootboekmutaties in een bepaalde periode, een automatische berekening van het mengpercentage, een overzicht van BTW-suppletie, van de wijziging van het percentage gemengde kosten en BTW-overzichten per grootboeknummer, kostensoort, crediteur.

Financiële administratie

Naast rapportages beschikt LIAS BTW over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste inrichting van de financiële administratie. Een voorbeeld hiervan is dat gecontroleerd wordt of debet en credit gelijk zijn. Een ander voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt waar de BTW-boeking in de administratie afwijkt van de opgestelde ‘vertaaltabel BTW’. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. De controles kunnen leiden tot correcties gedurende de aangifteperiode die je controleert. Door periodiek gebruik te maken van LIAS BTW krijg je een goed beeld van de BTW-huishouding van jouw gemeente en kan je ervoor zorgen dat het aantal foutieve boekingen tot een minimum wordt beperkt waardoor BTW-suppletie en suppletie aangifte verleden tijd zijn.

Steekproefmodule

Hoewel de hiervoor genoemde analyses veel onvolkomenheden kunnen signaleren, kan het ook voor komen dat bijvoorbeeld facturen onjuist in de administratie zijn opgenomen. Om ook dit onder schot te krijgen, biedt LIAS BTW een steekproefmodule. Met deze steekproef worden willekeurige euro’s uit de administratie getrokken die moeten worden gecontroleerd. De uitkomst van dit onderzoek is representatief voor de hele administratie.
Groot voordeel van LIAS BTW is dat de populaties waarop die steekproef wordt getrokken in de software zijn ingebouwd. Populaties die worden onderkend zijn ‘BTW-afdracht’, ‘BTW-voorbelasting’, ‘compensabele-BTW’ en ‘kostenverhogende-BTW’. De methodiek die LIAS BTW gebruikt bij het trekken van een steekproef is in lijn met de Controle Aanpak van de Belastingdienst. De Belastingdienst hecht veel waarde aan deze beheersmaatregel als onderdeel van het TCF van een belastingplichtige.

Lees hier alles over Horizontaal Toezicht.

Rapportages

LIAS BTW biedt de volgende rapportages:

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van BBV en functie
 • Mengpercentageberekening
 • Suppletieoverzicht mengpercentage
 • BTW-codes/-types per crediteur
 • BTW-codes/-types grootboekrekening
 • BTW-codes/-types BBV-codering
 • BTW-codes/-types categorie
Controles

LIAS BTW biedt de volgende controles:

 • Evenwicht debet en credit in totaal en per documentnummer
 • Evenwicht van de eliminatie categorieën en de eventuele afwijkende documentnummers
 • Evenwicht van de decimale rubrieken
 • Afwijkingen boeking administratie en inrichtingsdocument BTW
 • Volledigheid BTW-vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op BTW-afdracht, voorbelasting, compensabele BTW
  en kostenverhogende BTW, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

 

Fiscaal databeheer

LIAS BTW biedt het volgende fiscaal databeheer:

 • BTW-vertaaltabel
 • BTW-codetabel
 • Functie/taakveld tabel
 • BBV/categorie tabel

Bekijk hier onze andere modules voor Horizontaal Toezicht

LIAS LH/WKR

Periodieke controle en steekproef naar werkkosten en loonheffing.

LIAS VPB

In control met jouw vennootschapsbelasting.

LIAS Mengpercentage Begroting

Bereken snel en zelfstandig het correcte mengpercentage.

Joost Wenderich

Contact

Wil je meer informatie over LIAS BTW? We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Joost Wenderich via joost.wenderich@inergy.nl