Product Algemene Uitkering op het Web

LIAS PAUW

Alles voor het digitaal verzamelen, berekenen en analyseren van het Gemeentefonds

Het gemeentefonds is een rijksuitkering met een omvang van ± € 31 miljard aan de 355 Nederlandse gemeenten volgens een ingewikkeld verdeelstelstel. Bekijk de video hiernaast voor een vereenvoudigde weergave van dit verdeelstelsel.

Klik hier om direct naar de PAUW-applicatie te gaan.

Een paar van onze klanten:

Marktleider sinds 2001

Waarom meer dan 95% van de Nederlandse gemeenten PAUW gebruikt

Altijd up-to-date dankzij mutaties

Gemiddel drie keer per jaar verschijnt een circulaire van het ministerie van BZK over de mutaties in het gemeentefonds. Met deze circulaires kunnen gemeenten de hoogte van het gemeentefonds bepalen, ook in meerjarenperspectief. De achtergronden van afwijkingen ten opzichte van voorgaande circulaires en jaren zijn hierin meegenomen.

Analyse op maat

Koppel een bestand met eigen basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen enzovoort) aan de maatstafgewichten (bedrag per eenheid), analyses en uitkeringsfactoren die door de beheerders van PAUW zijn ingebracht. Daarna kan men rekenen (ook in meerjarenperspectief) en analyseren.

Door iedereen te gebruiken

Met PAUW ben je voor het interpreteren van een Gemeentefonds-circulaire niet langer afhankelijk van die ene medewerker met specifieke kennis over dit veelomvattende onderwerp. Ook een collega met minder kennis kan een goed advies maken aan directie en college van BenW.

Informatie sneller delen

Organisatie en bestuurders kunnen sneller geïnformeerd worden over de financiële effecten doordat circulaires binnen een dag nadat ze verschijnen worden verwerkt door de PAUW-beheerders.. Nadat een gebruiker een opgave met basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten enzovoort) heeft aangemaakt, kunnen binnen een uur alle berekeningen en analyses op jouw bureau liggen.

Minder foutgevoelig

Analyse van verschillen maakt deel uit van de applicatie. Dit stelt medewerkers in staat kritisch te kijken naar de oorzaken van wijzigingen in de uitkering en verkleint daardoor de kans op fouten.

Vergelijken met andere gemeenten

Je kan de lasten van jouw eigen begroting vergelijken met de clusters van het gemeentefonds. Daarnaast kan je via de zogenaamde netto lasten-methode je begroting vergelijken met andere gemeenten.

Inzicht in de herijking van het gemeentefonds

PAUW Analytics dashboard

Met de komende herijking van het gemeentefonds wil je snel inzichtelijk hebben wat dit voor jouw gemeente betekent. Speciaal daarvoor hebben het we PAUW Analytics Dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is gemaakt in Microsoft PowerBI en je kunt er direct mee aan de slag. Je bent zo snel in staat om te kijken wat de herijking voor jou betekent.

Vraag het dashboard hier aan.

PAUW Analytics dashboard
Alle (persoons)gegevens zijn in goede handen
Privacy en veiligheid staan centraal

Alle (persoons)gegevens zijn in goede handen

Alle gegevens zijn veilig en op één plaats opgeslagen. Daar heb je geen omkijken meer naar. Elke functionaris kan er over beschikken, mits geautoriseerd en met toegang tot internet. Verder beschikken wij over verwerkersovereenkomsten met onze partners, een privacyregelement.

Klankbordgroepen

Samen bepalen hoe we PAUW nóg beter maken

Afgelopen jaren zijn met medewerking van onze klankbordgroepen diverse verbeteringen van functionaliteit toegevoegd.

Lees verder

Samen bepalen hoe we PAUW nóg beter maken
Dirk Jans

Zien is geloven. Vraag een proefabonnement aan!

We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Dirk Jans via dirk.jans@inergy.nl

  Aanvullende diensten

  Professionele helpdesk

  Binnen de abonnementsovereenkomst kunnen abonnees terecht bij de helpdesk voor inhoudelijke vragen over BZK-circulaires en het Gemeentefonds algemeen.

  Vakkundige nieuwsbrief

  Bij elke BZK-circulaire sturen wij een vakinhoudelijke nieuwsbrief naar de abonnees die de advisering van hun directie en bestuur vergemakkelijkt. Bekijk hier de laatste vijf nieuwsbrieven.

  Eéndaagse cursus op locatie

  Een intensieve en zeer practische training met het karakter van een interactieve workshop waarin de werking van het Gemeentefonds wordt besproken en met een PAUW demo ter afsluiting. Neem contact op voor de tarieven.

  Full-service en 2nd opinion

  Wij nemen de berekening en analyse van de circulaire volledig uit handen en passen deze in jouw P&C-cyclus. Daarnaast bieden we ook een second opinion aan met betrekking tot de berekening en analyse van de circulaire. Neem contact op voor de tarieven.